Nie jest znana dokładna liczba osób z niepełnosprawnością w Polsce. Jednym z czynników tego stanu rzeczy jest fakt, że w naszym kraju istnieje wiele różnych systemów orzeczniczych, ponadto nie zawsze osoba, która odczuwa niepełnosprawność jako znaczne ograniczenie w poruszaniu się i pełnieniu funkcji życiowych, otrzymuje stosowny dokument komisji orzeczniczej. Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych znajdują się dane statystyczne zebrane podczas Spisu Powszechnego w 2011 roku, które wskazują, że osób oby płci z niepełnosprawnością ruchową jest ponad milion. Każda niepełnosprawność ogranicza lub utrudnia funkcjonowanie w wielu wymiarach życia. Niepełnosprawność ruchowa wyklucza podwójnie – codzienne trudności w poruszaniu się są spotęgowaniem licznymi barierami, które całkowicie uniemożliwiają im funkcjonowanie w środowisku społecznym, odbierają szansę na edukację i pracę. CZYM SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE? Osoba niesprawna ruchowo porusza się na ogół na wózku. Niestety, wiele miejsc jest dla takich osób niedostępnych ze względu na bariery architektoniczne. Zostaje wówczas postawiona w sytuacji, w której albo musi zrezygnować z ze swoich zamiarów albo prosić otoczenie o pomoc. Sytuacja, w której dorosły człowiek ma ograniczony, swobodny dostęp do powszechnie użytkowanych miejsc lub jest skazanym na pomoc osób trzecich, może być frustrująca. Definicja bariery architektonicznej jest prosta i oczywista – są to wszelkie przeszkody fizyczne, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie z miejsc użyteczności publicznej (szkół, uczelni, urzędów, miejsc kultu religijnego i rekreacji, kin, sklepów, restauracji i wielu innych). Najbardziej typowymi barierami są schody. Nawet jeden stopień może skutecznie przeszkodzić osobie poruszającej się na wózku. Barierą jest również nierówna, nieutwardzona nawierzchnia, zbyt wąskie przejścia, wysokie progi, niewygodna wanna. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Zgodnie z obowiązującymi od lat przepisami, wszystkie miejsca użyteczności publicznej powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stąd rozwiązania w nowych budowlach muszą być tworzone z uwzględnieniem potrzeb osób na wózkach. Montowane są windy, szerokie lub dodatkowe wejścia bez progów, podjazdy obok schodów, a przy przejściach dla pieszych brak wysokich krawężników. Niestety, jak można zauważyć w każdej prawie przestrzeni miejskiej, wiele miejsc wciąż wymaga modernizacji. Osoby poruszające się na wózkach nadal mają problemy z pokonaniem drogi do wybranego przez siebie miejsca docelowego, ponieważ na przeszkodzie stoją powszechnie znany przeszkody. SAMODZIELNIE I Z POMOCĄ Wsparcie dla osób niepełnosprawnych przychodzi ze strony nowoczesnych technologii. Nowoczesne wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych są wyposażone w rozwiązania, dzięki którym bez trudu można poruszać się po nierównych drogach, sprowadzać wózek bezpiecznie po schodach i wspinać się na nie (schodołazy są wyposażone w specjalne podpórki, ułatwiające pokonywanie stopni). Odrębną kategorią stanowią wózki elektryczne, dzięki którym możliwe są wycieczki w lesie i przemieszczanie się po nierównych nawierzchniach. W mieszkaniach można zamontować specjalne podnośniki do wanny albo skorzystać ze specjalnych zwrotnych wózków elektrycznych zaprojektowanych z myślą o poruszaniu się po niewielkich powierzchni. Choć w naszym kraju powstaje coraz więcej budynków dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w niektórych miastach takim osobom naprawdę trudno funkcjonować. Nowoczesne wózki elektryczne, schodołazy i inne urządzenia są niezwykle pomocne i pozwalają osobom niepełnosprawnym zyskać większy stopień samodzielności.